Vedtægter og grundtanker

FORENINGEN 'STORE SKO'

En appel til os alle om at kigge lidt

længere frem end til egen næse

Foreningens vedtægter:


§1 Foreningen har til formål at opfordre danskerne til at ”gå i større sko”.

§2 Der afholdes én ordinær generalforsamling årligt, indkaldt med tre ugers varsel, som samtidig er foreningens fødselsdagsfest og stormøde.

§3 Medlemskab af Foreningen ’STORE SKO’ koster 100 kr. årligt.

Foreningen giver 50% af kontingentet til velgørende formål. Formålet udvælges på den årlige ordinære generalforsamling.

§4 Foreningens bestyrelse vælges for fire år ad gangen.

§5 Foreningen kan kun opløses ved et enigt triumvirat.

§6 Foreningen tegnes af formanden, næstformanden eller pressechefen.

§7 Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske ved lovligt indkaldt generalforsamling med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer samt enighed i bestyrelsen.


I Foreningen 'STORE SKO' arbejder vi ud fra 6 grundtanker:


1. Vi vil forsøge at bygge bro mellem generationerne - det er tiltrængt.

2. Vi vil appellere til mennesker som bærer nag - er det ikke jer selv det rammer mest? Ordsprog: For den som ikke kan tilgive, er livet en større straf end døden.

3. Til de pengegriske: tænk over, om det gør jer lykkeligere - eller om det bare giver flere bekymringer og forstyrrer jeres nattesøvn.

4. Til de stressede: forsøg at finde frem til, hvad der er det absolut væsentlige i jeres liv og koncentrer jer hovedsagelig om det.

5. Til fedtspillerne: vi er bange for, at I ikke har det særlig sjovt.

6. Vi vil forsøge at bidrage til en bedre verden - og vi vil forsøge at have det skægt imens.